Kyusho Jitsu (Dim Mak)

Al meer dan 5000 jaar voor Christus ontdekten de Chinezen dat ze door middel van prikken met naalden op bepaalde punten ziekten en kwalen konden genezen. Dit vormde de basis voor de acupunctuurtheorie. In de loop der jaren ontdekten de Chinezen 600 a 700 punten op het hele lichaam.

Rond 1200 na Christus leefde Chang San-Feng, een krijgskunstenaar en top acupuncturist. Hij begon samen met enkele vrienden, die ook top acupuncturisten waren, de eerste wetenschappelijke studie over het gebruik van deze punten in krijgskunsten. Ze vroegen zich af of de punten in plaats van helend ook gebruikt konden worden om iemand uit te schakelen. In die tijd waren mensenrechten niet aan de orde en via gevangenissen verkregen zij hun “oefenmateriaal”. Ze ontdekten dat bepaalde combinaties van punten delen van of zelfs het hele lichaam tijdelijk konden uitschakelen. Andere combinaties van punten schakelden zelfs het lichaam definitief uit.
Deze kennis kreeg de naam Dim Mak, wat letterlijk dodelijke aanraking betekent. Ze besloten dat deze kennis niet zomaar te grabbel kon worden gegooid en verborgen deze kennis in een stijloefening die eerder op een dans dan op een krijgskunst leek. Op deze manier ontstond wat wij tegenwoordig kennen als Tai Chi Quan.

Deze kennis bleef natuurlijk niet alleen in China maar bereikte ook Okinawa en Japan. Daar kreeg het de naam Kyusho Jitsu. Jitsu betekent vaardigheid of kundigheid. Kyusho verwijst naar de acupunctuurpunten. Dus kyusho jitsu wil zeggen: de vaardigheid om kyusho punten te gebruiken. Heden ten dagen is kyusho jitsu ook bekend als pressure point fighting.

Het kyusho Jitsu deed zijn intrede bij de in Okinawa en Japan gebruikte krijgskunsten. Hierdoor is kyusho jitsu geen op zichzelf staande krijgskunst maar een aanvulling voor alle krijgskunsten die het gebruik van hun technieken veel doeltreffender maakt.
Copyright © 2017 by Karate-Do Meikyo & Centrum voor Weerbaarheid en Zelfverdediging · All Rights reserved